Oculus non vidit (Oog het nie gesien nie) gereël vir 2 alto saxofone

kategorie:

Beskrywing

Instrumentele rangskikking van die 2-deelmotet deur Lassus (Orlando di Lasso)

Oculus non vidit, nec auris audivit,
nec in cor hominis ascendit,
Jy moet dit voorberei, en jy moet dit doen.

Engelse vertaling

Oog het nie gesien nie, en geen gehoor het gehoor nie;
ook nie in die hart van die mens gekom het nie,
Die dinge wat God berei het vir die wat Hom liefhet.