İntibahın Bir az ABC

Bu əvvəlcə Robert Billington və René Gonzalez üçün qurulan fleyta və gitara üçün dəyişmələr toplusu idi
Attaingnant / Claude Gervaise, Gabriel Bataille və Claudin de Sermisy'nin 6 mahnılarına əsaslanaraq.

İntibahın Kiçik ABC-dən üç hissədən ibarət bir video
Tourdion haqqında dəyişikliklər - Claude Gervaise
Reve-Je - Bataille
Secours - Claudin de Sermisy'yi değiştirir

O vaxtdan bəri repertuarı genişləndirdim, bir az!

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə fleyta

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə eyni səs yazıcı

Alto və ya fortepiano ilə gitara çalın

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə klarnet

Alto saksafonu, gitara, arfa və ya fortepiano ilə

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə Cor anglais

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə bason

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə skripka

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə Viola

Gitara, arfa və ya fortepiano ilə violonçel