3 flütləri üçün dans la forêt prochaine (meşədə Kekik)

Kateqoriya:

təsvir

Ənənəvi Fransız kanonunun ağacdan bir quşu haqqında varyasyonları ilə instrumental tənzimləmə.