Bu əzəməti - xor və piyanoyu necə oxuyuram?

təsvir

17 əsr şairi və keşiş John Mason tərəfindən məşhur şeirin David W Solomons tərəfindən xor və fortepiano üçün quruluş.
Bu xüsusi parametr ağılda kiçik bir qarışıq qabiliyyətli bir xor ilə qurulmuşdur, buna görə səslər əsasən iki hissədən ibarətdir (kişilərin və qadınların səsləri), sözləri bəzən dörd hissəyə (SATB) bölürlər.
Stil 19 əsrini xatırladır, baxmayaraq ki, fortepiano hissəsi bəzən 20 əsrdə stil sinxronizminə çevrilir.

Video: