Alto, tenor və bariton üçün gözlərinizi (İlyasdan) qaldırın

təsvir

Mendelssohn oratorio Elijahda mələklərin mahnılarının alto, tenor və bariton üçün köçürülməsi
Burada dwsChorale tərəfindən həyata keçirilir

Gözlərinizi yuxarı qaldırın, Gözlərinizi dağlara köçürün, qəlbdən kömək edin.
Göy və yerin Rəbbi olan Rəbbinizdən sənə kömək gəlir.
O dedi: «Ayağınız yerindən çıxmaz».
Thy Keeper heç vaxt yatmayacaq.

Video: