Kişilərin səsləri üçün böyükdür (ATB) və orqan

təsvir

İngilis dilində, məsələn Evensong-da istifadə üçün Magnificat-ın liturgical qəbulu

Ruhum Rəbbi möhkəmləndirir, Ruhum xilas edir.
Çünki o, özünün xeyirxahlığını qiymətləndirdi.
Çünki bundan bəri bütün nəsillər məni mübarək deyəcəklər.
Çünki qüdrətli Allah məni möhkəmləndirdi, müqəddəs onun adı idi.
Onun mərhəməti bütün nəsillərdən qorxanlara aiddir.
O, qüdrəti ilə qüdrət göstərdi, qürurlarını qəlbinin təsəvvürünə səpdi.
O, qüdrətli yerlərini yerlərindən çıxarıb təvazökar və məzlumları ucaltdı.
O, acları yaxşılıqla doldurdu, zənginləri isə boş yerə göndərdi.
O, atalarımıza, İbrahimə və onun zövcəsinə vəd etdiyi kimi, Öz mərhəmətini xatırlayır.
Atasının, Oğlun və Müqəddəs Ruhun başında olduğu kimi, Ona tərif olsun ki, indi və bundan sonrakı dünya sona çatmayacaq.