Nunc Dimittis kişilərin səsləri (ATB) və orqan

təsvir

Nunc Dimittisin ingilis dilində liturgical qəbulu, xüsusilə Evensongda istifadə üçün

Ey Rəbb, indi sənin sözünə görə qulun sülh içində gedəcəyini bildir.
mina eyes sənin xilas gördük ki,
Hansı Sən bütün insanların qarşısında əvvəl hazırlanmış etdin;
Gentilləri yüngülləşdirmək və xalqınız İsraili izzətləndirmək üçün bir işıq olsun.
Atasının, Oğlun və Müqəddəs Ruhun başında olduğu kimi, Ona tərif olsun ki, indi və bundan sonrakı dünya sona çatmayacaq.