Səxavətli kvartet üçün Şöhrət Şamı (CH Gabriel)

təsvir

Bu 7, 18th və erkən 19 əsrlərindən 20 gospel mahnılarından ibarətdir.
instrumental quartet üçün təşkil etdiyi orijinal versiyalarında.
Tədbirlər xor mahiyyətindən alət məqsədləri üçün fərqlənir:
alt alətlərdəki bəzi təkrar qeydlər tək uzun qeydlərə birləşir
müxtəlif qeydlər süni və ya staccatos halında edilmişdir

fermatlar (duraklamalar) uzun qeydlər və barlar kimi yenidən qurulur,
burada musiqi mənada bunu etməkdir.

Bu tənzimləmələr də mövcuddur
$ 7 üçün 7 (25 Şöhrət Şənliyi) paketidir
ayrıca ayrıca, $ 4.00 hər birində:
The Glory Song (CH Gabriel)
Hər saatə ehtiyac duyuram (Robert Lowry)
Sizin xeyir-dua (EO Excell)
Just As I (W Bradbury)
O min dilləri oxumaq üçün (Charles Wesley) (Lyngham kimi tanınan Hymn tune)
Köhnə köhnə hekayəni (WH Doane)
Güvən və itaət edin (DB Towner)

Hər bir halda pdfs hesab və hissələrdən ibarətdir və səs nümunələri elektron önizdirlər.
Mən də öz variantlarımla geniş versiyalar yaratdım, amma bu sadə versiyalar əslində orijinalların transkripsiyasıdır.