Танцът на шампионите (с Hupfauf) за виола и пиано

Описание

Частта на пианото произлиза от танца на Ханс Нойзидлер за вихуела, транспониран за пиано в оригиналната му форма
а също и в малко по-пълна форма, за да я направи по-пианистична.
Двете версии, заедно с отделната част на мелодичния инструмент (контрамелодия), са включени в този PDF файл.

Изпълнителите могат да избират как да го подход:
играе само оригиналната версия с повторение до края на секцията 4 / 4
or
първо да възпроизведете оригиналната версия и след това да използвате „запълнена“ версия като повторение (както секции 4 / 4, така и 3 / 4)
or
играйте само „запълнена“ версия с повторение до края на секцията 4 / 4.

Заглавието на произведението е предизвикало много дискусии:
Оригиналното заглавие на това парче беше “Ein welscher Tanz” (= танц от близката страна, вероятно Италия, Швейцария или дори Полша)
и “Wascha Mesa” (вероятно корупция на полските думи Wasze Miejsce = вашето място - т.е. танц от вашата страна [Полша]).
Тя е неправилно преведена като танц на шампионките (Tanz der Wäscherinnen) поради звука на думата „Wascha“.