Ale vasserlech (Totes les aigües flueixen) per a saxo alto i guitarra

categoria:

Descripció

Disposició instrumental d'una cançó popular en yiddish.

Lletres de la cançó popular original (segueix la traducció a l'anglès)
Ale vasserlech flisn avek,
di gribelech blaybn leydik.
Nito aza mentsh oyf gor der velt,
vos zol farsteyn mayn veytik.
Di yorelech tsien, di yorelech flien,
di tsayt geyt avek vi roych,
un az ich dermon zich on dir, mayn zis lebn,
geyt mir oys der ko'ech.
Un aza meydele shpilt a libe, shpilt in ir alle farbn
un az zi shpilt ir libe nit oys,
ken zi cholile noch shtarbn.
Un az de tepelech trinkenen oys
blaybn zey ale leydik
un az un meydele firt ir libe nit oys
vert zi farfalln oyf eybik.

Totes les aigües flueixen
Les sèquies romanen en sec
No hi ha ningú a tota aquesta terra
qui pot entendre el meu dolor?
Els anys s'estenen, els anys fugen
El temps desapareix com a fum
i quan penso en tu, la meva dolça vida
Perdo la meva força
I quan una noia juga d'amor
tots els colors hi juguen
i si ella no juga el seu amor de debò
pot - G * d prohibir - encara mor.
I quan s’acaben els pots d’aigua
tots romanen secs
i quan una noia no juga el seu amor de debò
ella farà trontollar per sempre.