Danza (de les canonades) per al trio de trombó (trombons tenors 2, trombó baix 1)

Descripció

Un dolç trio de dansa basat en una cançó (Ella dels tubs) escrita per a una antiga núvia.