Modaliter (basat en la Modal Mass - quartet de llautó (transposat)

categoria:

Descripció

Modaliter (una paraula llatina inventada que significa "a manera de modes" o "de forma modesta")
es basa en la meva configuració del Servei de Comunió - La Masses Modal - usant principalment els modes Mixolydian i Dorian
i amb excursions curtes als modes liyà i eòlic i ocasionalment jazz.
Les seccions (marcades amb Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei) també es poden utilitzar per separat.
Les versions estan disponibles per a quartet de llautó (sense transposició i transposició), quartet de vent i quartet de cordes.