Lascia ch'io pianga (Maghilak ako) alang sa sungay ug piano

Description

Paghan-ay sa pagbangutan sa opera ni Händel Rinaldo - Lascia ch'io pianga (Pasagdi ako nga mohilak).