7 Caneuon Gogoniant ar gyfer pedwarawd sacsoffon

Disgrifiad

Dyma gasgliad o ganeuon efengylaidd 7 o ddiwedd y 18th, 19th a 20th cynnar cynnar,
yn eu fersiynau gwreiddiol, fel y trefnwyd ar gyfer pedwarawd offerynnol.
Mae'r trefniadau'n wahanol i'r gwreiddiol corawl at ddibenion offerynnol yn yr ystyr:
mae rhai nodiadau dro ar ôl tro yn yr offerynnau is yn cael eu cyfuno'n nodiadau hir unigol
mae nifer o nodiadau yn aneglur neu'n cael eu gwneud yn staccatos
ac
caiff fermatas (seibiannau) eu hail-greu fel nodiadau a bariau estynedig,
lle mae'n gwneud synnwyr cerddorol i wneud hynny.

Mae'r trefniadau hyn hefyd ar gael ar wahân, yn $ 4.00 yr un:
Cân y Gogoniant (CH Gabriel)
Fi Angen Bob Awr (Robert Lowry)
Cyfrif eich Bendithion (EO Excell)
Just As I Am (W Bradbury)
O am fil o ieithoedd i ganu (Charles Wesley) (Tôn emynau o'r enw Lyngham)
Dywedwch wrthyf yr hen stori (WH Doane)
Ymddiriedolaeth ac ufudd-dod (Towner DB)