Math o gariad am byth (Deuol Bendant) ar gyfer ffliwt alto a gitâr

Disgrifiad

Deuawd offerynnol wedi'i ysbrydoli gan gerdd Neville Frenkiels “Math o gariad am byth”
“Nid oes unrhyw esboniad o'r holl newidiadau y tu mewn i oes un person yn unig
mae gormod o fathau o boen heb enw hyd yn oed
Nid oes eglurhad o ystyr pob un ohonynt.
Cwestiynau yn unig…
ond rwy'n credu bod lliwiau'r tymhorau sy'n newid yn araf yn dangos yn glir
sut mae'n rhaid i beth esgeulus yn ei dro ildio a phob peth yn gorlifo i mewn am byth
Cariad tragwyddol, gan esgeuluso cariad esblygol ”