Rysáit The Witches 'ar gyfer côr ffliwt gydag effeithiau arbennig

categori:

Disgrifiad

Yn unol â chais arweinydd côr ffliwt, dyma fersiwn fwy atmosfferig o Rysáit y Gwrachod gydag effeithiau sain ychwanegol (chwythu gwynt hyll, hyrddod tafod yn cynrychioli'r cynhwysion sy'n ymgorffori'r crochan ac ati) ac ambell ddyfynbris llafar o wrachod gwreiddiol Shakespeare 'siant.

Tafell y gath wen wedi mew.
Ffynnon ac unwaith, y gwrychyn oedd.
Harpier yn crio: - 'amser y tlws! 'TY amser!
O amgylch y crochan ewch;
Yn y tafliadau gwenwynig en-llwybrau.
Toad, sydd o dan garreg oer,
Mae gan ddiwrnodau a nosweithiau dri deg un;
Roedd cysgu gwenwyn yn aros,
Berwch fi yn gyntaf i 'y potyn swynol!
I GYD. Dwywaith, llafur dwbl a thrafferth;
Llosgi tân, a swigen crochan. (etc) ”

(Rwyf hefyd wedi ychwanegu ein jôc deuluol yn cam-ddrafftio Shakespeare: llafur swigen a thrugaredd Hubble, brwsh gwrachod a bydd gen i ddwbl!)

Fideo (perfformiad cyntaf gan Flutissimo)

Fideo (perfformiad 2019 gan The New England Flute Orchestra)