Pan glywodd Dafydd fod Absalom wedi cael ei ladd - wedi ei drefnu ar gyfer ffliwt (neu gôr ffliwt)

categori:

Disgrifiad

Mwy o fanylion i'w dilyn.

Fideo: