کمی ABC از رنسانس

این در ابتدا مجموعه ای از تغییرات فلوت و گیتار بود که برای رابرت بیلینگتون و رنه گونزالس ترتیب داده شده بود
بر اساس آهنگهای 6 توسط Attaingnant / Claude Gervaise ، Gabriel Bataille و Claudin de Sermisy.

در اینجا ویدئویی از سه قطعه از A Little ABC of Renaissance ارائه شده است
تغییرات در Tourdion - کلود Gervaise
Reve-Je - Bataille
تغییرات در J'attends Secours - کلودین د Sermisy

از آن زمان ، من فقط یک رپرتوار را گسترش داده ام!

فلوت با گیتار ، با چنگ و یا با پیانو

ضبط آلتو با گیتار ، با چنگ و یا با پیانو

فلوت آلتو با گیتار ، با چنگ و یا با پیانو

کلارینت با گیتار ، با چنگ یا پیانو

آلتو ساکسیفون با گیتار ، با چنگ یا پیانو

Cor anglais با گیتار ، هارپ یا پیانو

Bassoon با گیتار ، با چنگ و یا با پیانو

ویولن با گیتار ، با چنگ یا پیانو

ویولا با گیتار ، با چنگ و یا با پیانو

ویولن سل با گیتار ، با چنگ و یا با پیانو