همه چیزهایی که نیاز دارید عشق است (بیتلز) - trio کلارینت (کلنیتهای 3 Bflat)، گیتار

شرح

ترتیب سازنده آهنگ ترانه Beatles تحت برنامه ArrangeMe SheetMusicPlus