Tarsainn an locha - feadag, cor anglais, clàrsach, cello

Tuairisgeul

Pìos tioram airson adharc Sasannach, a bhios a ’roinn na fuinn le na h-ionnstramaidean a thig na chois: feadag, clàrsach agus beus-fhuaim mar a thèid an obair air adhart.
Is e seo aon phìos de dà phìos airson an co-mheasgachadh sònraichte seo de ionnstramaidean - am fear eile gu bhith nas beothaile “Lakeside Revels, a tha cuideachd ri fhaighinn an seo.

Video: