12 Canzonets de Thomas Morley organizou duos de gravadores altos

categoría:

descrición

Trátase de arreglos de dúo instrumental sinxelos, con insultos, staccatos e dinámica, baseados en duos vocais de Thomas Morley.

Os nomes dos canzonets 12 son:
Ve os meus canzonets
Cando esteamos por mañá
Ven a túa amante unha ninfa doce
Vou antes, querida
Ferido do amor milagroso
Vexo aquí outro amor
Deixe agora os meus ollos
Lume e lume desde o ceo
En redes de fíos dourados
¡O que é tan cruel!
Debo por dor e angustia
Flora, me atormentarás