Ib me ntsis ABC ntawm Renaissance

Qhov no yog Ameslikas sau ntawm variations rau raj nplaim thiab guitar npaj rau Robert Billington thiab René Gonzalez
raws li 6 zaj nkauj los ntawm Attaingnant / Claude Gervaise, Gabriel Bataille thiab Claudin de Sermisy.

Nov yog daim vis dis aus ntawm peb daim uas los ntawm A Little ABC ntawm Renaissance
Variations ntawm Tourdion - Claude Gervaise
Reve-Je - Bataille
Variations ntawm J'attends Secours - Claudin de Sermisy

Txij thaum ntawd los, Kuv tau nthuav cov lus repertoire, tsuas yog me ntsis!

Tshuab raj nplaim nrog guitar, nrog nkauj lossis cov ntaus piano

Alto cov ntawv kaw nrog lub kis tas, nrog lub harp lossis nrog piano

Alto tshuab raj nplaim nrog guitar, nrog nkauj lossis cov ntaus piano

Clarinet nrog cov kis tas, nrog lub harp lossis nrog piano

Alto saxophone nrog guitar, nrog nkauj lossis ntaus piano

Cor anglais nrog guitar, nrog harp lossis nrog piano

Bassoon nrog cov kis tas, nrog lub harp lossis nrog piano

Violin nrog kis tas, nrog lub harp lossis nrog piano

Viola nrog ntaus guitar, muaj nkauj lossis ntaus piano

Cello nrog guitar, nrog harp lossis nrog piano