Ib tug npau suav ntawm Yakhauj tus ntaiv - qhov ntaus quartet

Hauj lwm

Clarinet quartet (3 B tiaj tiaj siab thiab 1 bass clarinet) raws li lub Afro American Sab ntsuj plig "Peb tab tom nce ntu Jacob tus ntaiv".
Lub siab xav ntawm lub xub ntiag ntawm sab ntsuj plig ua ntau ntawm ib tug npau suav ntawm tus ntaiv nws tus kheej
uas cov tim tswv tau nqis los thiab rov qab mus saum ntuj Ceebtsheej.