Cawv rau 4 B-tiaj txias

Hauj lwm

Kaw cov kev sib raug zoo clarinet quartet raws li kuv qhov chaw ntawm zaj paj lug ntawm Gavin Ewart.

Cov lus ntawm zaj paj huam qub (limerick) yog:
O, maj mam ua lub hlwb pib mus
raws li lub hlwb hlawv tawm kab los ntawm kab
thiab lawv yeej tsis hloov lawm
Yog li ntawd, peb yeej muaj kev nyuaj siab
nrog oblivion - qhov kawg tshaj plaws uas peb paub!