Kev seev cev ntawm cov neeg pleev kiab (Ein welscher Tanz - Wascha Mesa) rau viola thiab guitar

Hauj lwm

Lub koom hauv guitar los ntawm Hans Neusiedler's ua las voos rau vihuela

Lub npe ntawm daim ntawv tau muab ntxiv rau ntau qhov kev sib tham:
Thawj lub npe ntawm daim no yog "Ein welscher Tanz" (= seev cev los ntawm ib lub tebchaws nyob ze, tej zaum Ltalis, Switzerland los yog Poland)
thiab "Wascha Mesa" (tej zaum muaj kev tsis ncaj ncees ntawm cov lus Polish yog Wasze Miejsce = koj qhov chaw - piv txwv li tus seev cev los ntawm koj lub teb chaws [Poland].
Nws yog mistranslated li las voos ntawm lub Washerwomen (Tanz der Wäscherinnen) vim hais tias ntawm lub suab ntawm lo lus "Wascha".