Modal Madness (ib qho tooj dag quas rau hauv lub tsho uas muaj qhov tshwj xeeb theej)

Hauj lwm

Modal variations on La Folia – two versions available here –
one is plain and the other is “theatrical” –
ie the players sing various lines and make comments