ლეშია ჩიოი პიანგა (მოდით ტირილი) საყვირისა და ფორტეპიანოებისთვის

აღწერა

მოწყენილობის მოწყობა ჰენდელის ოპერის რილანდ-ლაშია ჩიო პიანგაში (ნება მომეცი ტირილი).