A Goddess Dark - orkestraya flute û string

Terîf

Li ser pêxembertiyek ji deme
Pharoahs di derbarê karesata ekolojîk de ku werin.
This is the new version with added contrabasses.

Video of live performance by Joanne Lazzaro and the St Petersburg Strings