Кайра жаралуу A Little ABC

Бул башында Роберт Billington жана Рене Гонсалес чара чоордун жана гитара айырмачылыктар бир жыйнак болгон
Attaingnant / Клод Gervaise, Gabriel Bataille жана Claudin де Sermisy тарабынан 6 ырлардын негизинде.

Бул жерде жаралуу Кичинекей КИК үч даана бир көргөзмө болот
Tourdion боюнча айырмачылыктар - Клод Gervaise
Reve-Je - Bataille
J'attends Secours боюнча айырмачылыктар - Claudin де Sermisy

Ошондон кийин гана бир аз, репертуарына кулач!

гусли чертип же пианино менен, гитара менен чоор

гусли чертип же пианино менен, гитара менен Alto жазгыч

гусли чертип же пианино менен, гитара менен чоор Alto

гусли чертип же пианино менен, гитара менен кларнет

гусли чертип же пианино менен, гитара менен киносунун Alto

гусли чертип же пианино менен Кор, гитара менен Anglais

Bassoon гитара менен, гусли чертип же пианино менен

гусли чертип же пианино менен, гитара менен Скрипка

гусли чертип же пианино менен, гитара менен Viola

гусли чертип же пианино менен, гитара менен Дала