ສາຍແລະລົມ

ສະ​ແດງ 1​, 12 ຜົນ 61

ສະ​ແດງ 1​, 12 ຜົນ 61