ສາມຫຼ່ຽມສອງໃບ

ສະ​ແດງ 1​, 12 ຜົນ 40

ສະ​ແດງ 1​, 12 ຜົນ 40