ສຽງ Choral - ສຽງຂອງຜູ້ຊາຍ - ຈິດວິນຍານ

ສະ​ແດງ 1​, 12 ຜົນ 13

ສະ​ແດງ 1​, 12 ຜົນ 13