2 дуу болон гитарыг Германы фолкссууд

Тодорхойлолт

Германы фолксхучуудын антрологи нь хоёр дуу хоолой, гитарын хувьд:

Im Märzen der Bauer
(ало, тенор, гитар)

Am Brunnen vor dem Tore
(ало, тенор, гитар)

Im Schönsten Wiesengrunde
(ало, тенор, гитар)
or
mezzo soprano, alto, гитар)

Es es es es es
(ало, тенор, гитар)

Kindlein mein
(ало, тенор, гитар)

Мөн зөвхөн chord нэртэй хувилбаруудыг оруулах боломжтой.