Би энэ сүр жавхланг найрал дуу, төгөлдөр хуурыг хэрхэн дуулах билээ

Тодорхойлолт

17 зууны яруу найрагч, тахилч Жон Мейсоны алдарт шүлгийн Дэвид В Соломонсын найрал дуу, төгөлдөр хуурыг тохируулах.
Энэхүү тодорхой тохиргоог холимог чадвартай жижиг найрал дууны найрал дуунд оруулсан тул дуу хоолой нь ихэвчлэн хоёр хэсэгт (эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дуу хоолой) багтдаг бөгөөд заримдаа үүнийг дөрвөн үг болгон хуваадаг (SATB).
19 зууны үеийн хэв маяг нь 20 зууны үеийн хэлбэрийн синхрончлолоор төгөлдөр хуурын хэсэг болж байдаг.

Видео: