Ostinato 12 - мөрийн дөрвөл

Ангилал:

Тодорхойлолт

Хөгжмийн зэмсгүүдээс мориноос дээшээ эргэж, буцааж тавьснаар бусад хөгжмийн зэмсгүүдтэй холбосон аялгуутай хэсгүүдтэй солигддог. Хөгжилтэй хэсэг нь бүрэлдэн тогтсон мэт байж болно.

Энэ видео нь Коста Рикагийн хөгжимчид юм

Видео: