အသံဖမ်းသုံးဘို့တစ်ဦးက Toy (soprano, alto နှင့် tenor အသံဖမျး)

အမျိုးအစား:

ဖေါ်ပြချက်

5 အချိန်နှင့် 3 အချိန်အတွက်တစ်ဦးက "Neo-Renaissance" ကခုန်။