ပုလွေများနှင့် alto ပုလွေအဘို့အယနေ့တွင်ကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးကအံ့သြဖွယ်နေ့

အမျိုးအစား:

ဖေါ်ပြချက်

အဆိုပါ Newley နှင့် Bricusse ပြပွဲကနေသီချင်းဆာအစီအစဉ် "ဟုအဆိုပါ Greasepaint ၏ဟောက် - လူအစုအဝေး၏အနံ့"
တစ်ခုချင်းစီကိုတူရိယာညှိများနှင့်ပူးတှဲရှိခြင်းအတွက်အလှည့်ကြာပါတယ်။