တရုတ်ကို Canon - 2 ပုလွေ

  • ဤတွင်ဝယ်ယူရန်: Musicaneo
အမျိုးအစား:

ဖေါ်ပြချက်

(အဓိက pentatonic စကေး၌) ရိုးရှင်းသောတရုတ်ညှိ။