ပုလွေများနှင့်စန္ဒရားများအတွက် Reve-je (Rêvé-je) (ဂါဗြေလ Bataille)

  • ဤတွင်ဝယ်ယူရန်: Musicaneo

ဖေါ်ပြချက်

Renaissance တေးရေးဆရာဂါဗြေလ Bataille (Rêvé-je - ငါအိပ်မက်ငါ) ကသီချင်း၏ဆာအစီအစဉ်ဟာသီချင်းဆိုတူရိယာများအတွက်အပိုဆောင်းကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူစီစဉ်ခဲ့သည်။
ဤသည် "ဟုအဆိုပါ Renaissance ၏ Credit: ABC" ဟုခေါ်ငါ့အစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်

ဗီဒီယို: နန်စီ Tyler နဲ့ Richard Riccardi အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်