झील पार - बागुन, कोर एङ्गलाइस, हर्प, सेलोलो

  • यहाँ खरिद गर्नुहोस्: Musicaneo

विवरण

अंग्रेजी सींगको लागि सजिलो टुक्रा, जसले यसको भित्ता सँगसँगै उपकरणहरूसँग बाँड्छ: फ्लेट, हर्प र सेलोलोको रूपमा टुक्रा प्रगति गर्दछ।
यो यंत्रको यस विशेष संयोजनको लागि दुई टुक्रा मध्ये एक हो - अन्य एक अधिक जीवंत "लेक्साइड रिडल्स," जुन यहाँ उपलब्ध छ।

भिडियो: