Alleluia - Ave मारिया - Virga जेसी फ्लोरिट रिकर्डर कोष्ठी को लागि व्यवस्थित

विवरण

विलियम बिरर्डले मोटाइको साधन व्यवस्थापन मूलतः उद्घोषकको उत्सवको लागि उद्देश्य राख्दछ,
तर पनि क्रिसमस र ईस्टर दुवै लागि उपयुक्त।

मौलिक शब्दहरू:
Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum;
benedicta tu in mulieribus,
Alleluia।

Virga Jesse floruit:
Virgo Deum et Hominem genuit:
pacem Deus reddidit,
साउदी अरबमा
Alleluia।