हावा क्वार्टेटका लागि डोरोयन सेरेनडे

  • यहाँ खरिद गर्नुहोस्: Musicaneo

विवरण

डोरियन मोडमा यो सेरेडले माइनियम एक्स भजनको सेटिङमा आधारित छ, मार्टिन लूथर द्वारा "डे हेर हेरे माइन हेर्टे" द्वारा अनुवाद को लय प्रयोग गरी (प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ)।

भिडियो: