अल्टो र गिटारको लागि एउभरगायतका 3 गीतहरू

  • यहाँ खरिद गर्नुहोस्: Musicaneo

विवरण

Auvergne बाट 3 गीतहरू
Baïlèro, L'aio de rotso र Ound Onoren
मूल Auvergne भाषा मा अल्टो र शास्त्रीय गिटार को लागि व्यवस्थित (प्रोवेनाल को एक चचेरे भाई)
र मेरो आफ्नै गाना अंग्रेजी अनुवाद मा समेत (अनुवाद मा 6 स्कोर)

बैलेरो
मूल शब्दहरू (एउभरग्याटमा)
"Pastré, dè dèlaï l'aïo a gaïre dé bén tèn, lai baïlèro lèro। Lèro lèro lèro lèro baïlèro lô। "
"तिमी कुनै पनि gaïré è dio तिमी baïlèro lèro.Lèro lèro lèro lèro baïlèro lô।"
"Pastré मा आफ्नो आटा, यस कैलो ग्राउंड टाउंडल, यो तपाईं बाईलोरे एलईओ .लोरो लियोरो लियोरो लीजेलो लो।"
"L'èrb ès पु फू ol prat d'oïci, baïlèro lèro.Lèro lèro lèro lèro

baïlèro lô। "
"Pastré, कुकुर को लागि तिमी र तिमी मेरो बच्चाहरु को हो, यो तपाईं को लागि छ .लोरो lèro lèro lèro baïlèro lô।"
"एस्पोरो मेरो तिम्रो बाई बाईलोरे लियोरो .लोरो लियो लियोरो बोएलोरो लो।"

मेरो अंग्रेजी गायन संस्करण:
"पानीमा गोठालो, तपाईं हावा र वर्षामा उभिएर, बेमेलेरो ले गाउनुहुन्छ। लेरो लेरो लेरो लेलो बिलेलो लो। "
"म हावा र वर्षामा उभिएँ र बेलौला लोरो गएँ। लेरो

लोरो लेरो लेरो बेमेलो लो। "
"गोठाला, यी निष्पक्ष क्षेत्रहरू हेर्नुहोस्, आउँनुहोस् र तपाईंको भेडाहरू खुवाउनुहोस्, बेमेलेरो ले गाउ। लेरो लेरो लेरो लोरो, बैलोरो लो। "
"यहाँ सबै घाँस ज्वरो छ, बेमेलेरो ले गाउन।

Le ro lero lero lero bailero lo। "
"गोठालो, पानीले मलाई पार गर्नदेखि जोगाउँछ, बेमेल लोरो गाई। लेरो लेरो लेरो लोरो, बैलोरो लो। "
"म तल आउनेछु र तपाईलाई आउनेछु, बेमेलेरो"। लेरो लेरो लेरो लेलो बिलेलो लो। "

=============
एल'एओई डे रोसो (वसन्त पानी)

मूल शब्दहरू (एउभरग्याटमा)
L'aïo d roto té foro mourir, filhoto, l'ao d roto té foro mourir।
यो तपाईं कैसी हो यो तपाईं को लागि,
यदि तपाईं कुनै पनि दबाइ को बिरुद्ध छ!
S'uno filhoto sé bouol morida, pitchouno, s'uno filhoto sé bouol morida,
li cal pas douna d'oquel au dé rotso,
aïmaro miliour oquel aïo dé bi

मेरो अंग्रेजी गायन अनुवाद:
स्पार्कलिंग वसन्त पानी, सानो केटी, त्यो पिउने घातक छ। स्पार्क-लिङ्ग वसन्त पानीले तपाईंलाई जीवन दिन दिनेछैन।
तपाईं कहिल्यै वसन्तको उड्ने पानी पिउन हुँदैन, तपाईंले दाखिललाई पानी प्रदान गर्नुपर्नेछ
जब एक जवान युवतीले विवाह गर्न चाहानुहुन्छ, अलि सानो छ, त्यसैले जब एक जवान युवतीले विवाहको राम्रो चाहना गर्छ,
त्यो वसन्तको उड्ने पानी दिनु हुँदैन, यो दाखिलाबाट आउछ भने त्यो धेरै मनपर्छ।

==============

Ound 'onoren

मूल शब्दहरू (एउभरग्याटमा)
Ound 'onorèn gorda, pitchouno droouleto?
Ound 'onorèn gorda lou troupel pèl moti?
Onorè ob obes lou ribèirèto, din lou pradel l'erb è fresquèto।
Païsaren loï fèdoï pèlloï flours।
अल loun del tsour nous forons l'omour!
Ogatso louï moutous, pitchouno droouleto, ogatso louï moutous lèï obilhé maï nous।
यदि तपाईं पनि यस प्रकार को छ कि तपाईं,
तर तपाईं को लागि एक राम्रो तरीका हो।

मेरो अंग्रेजी गायन अनुवाद:
हामी आज बिहान हाम्रो सबै भेडाहरू कहाँ जान्छौं?
हामी कहाँ जान्छौ, एक सुन्दर, ओह, मलाई कहाँ भन?
हामी नदीको छेउमा तल जान्छौं, कि हरियो घाँसमा घाँस यति ताजा छ।
हामी त्यहाँ हाम्रा भेडाहरू चर्नेछौं र त्यहाँ फूल र प्रेमको बीचमा सबै जीवित दिन शासन गर्नेछौं!
ओहो सबै भेडाहरू अब हेर, मेरो सुन्दर प्रिय ओह सबै भेडा र मधुमक्ख र हामी दुईलाई हेर्छु;
भेडाहरू हेर्नुहोस् जहाँ तिनीहरू घाँटीका घाँसहरू र चिसो मक्खनहरू मर्छन् किनभने तिनीहरू फूलबाट चर्छन्।
तर हामी मेरो प्रिय, हामी सबै समय मन पराउँछौ र प्रेमले हामीलाई सुखी शुद्ध संग खुवाउनेछ!