मोजार्ट क्यारी क्यानन एक 5 5 टेस्ट रिकार्डरहरूको लागि व्यवस्थित गरिएको छ

विवरण

मोजार्टको 5 भाग Kyrie को साधन व्यवस्थित - मूलतः 5 sopranos को लागी लिखित

रुचिको लागि - यहाँ 5 altos को लागी भाडा संस्करण को लागी मेरो प्रदर्शन हो