Riu Riu Chiu रेकर्डर क्विन्टेट (सोप्रेनो, 2 altos, टेनिस, बास) को लागि व्यवस्थित

विवरण

भर्जिन मरियमको बारे मा एक स्पेनिश क्रिसमस क्यालराको साधन व्यवस्थित भेडा ब्वाँसोबाट भेडाको रक्षा गर्दछ।
प्रत्येक साधन मुख्य मुख्य माटोमा र अन्तिम दुई पदहरूमा एक countermelody पनि विभिन्न भागहरूमा पेश गरिएको छ।