Stormy Weather for saxophone sextet

श्रेणी:

विवरण

स्विडिश टेम्पोमा हरिल्ड अर्लेको ब्लूसी संगीतको साधनको व्यवस्था गीतको मौसमको लागि।
सोरोपानो एसएक्सले प्रायः समयको लागि धुन छ तर बार्टोनले एक भागले स्विच गर्ने harmonies संग रिचार्ज गर्दछ।