राम्रो ईसाई लोक लोक र सुन्नुहोस् (डिंग डोंग डिंग ...) फ्लोट क्वार्टेटको लागि

  • यहाँ खरिद गर्नुहोस्: Musicaneo

विवरण

जीआर वुडवर्डले मिलाएकोमा आधारित वाद्ययन्त्र
Piae Cantionses (1582) बाट एक क्रिसमस मेलोडीको
अंग्रेजी बोल्ने देशहरूमा परिचित
"डिंग डोong डिंग" वा "राम्रो ईसाई लोक र सुन्नुहोस्" वा "राम्रो क्रिस्टेन लोक र सुन्नुहोस्" को रूपमा।