Jul (og andre vinterfestivaler)

Gjennom årene har jeg skapt mye musikk relatert til jul (og andre vinterfestivaler), så jeg syntes det var på tide å trekke "pakkestrengene" sammen.
Jeg har delt dette valget i ulike sider:

Original Christmas fungerer for stemme eller kor

Original julen fungerer for instrumenter

Christmas Vocal and Choral Arrangements

Christmas Instrumental Arrangementer Med Gitar

Juleordninger for fløyter

Jularrangementer for opptakere

Jularrangementer for klarinetter

Jularrangementer for fagot

Jularrangementer for Oboe

Jularrangementer for Cor Anglais

Jularrangementer for Wind Trios

Jularrangementer for vindkvintetter og større vind-ensembler

Jularrangementer for strenginstrumenter

Jularrangementer for messinginstrumenter

Julearrangement for saksofoner

Mine forestillinger av julen fungerer av andre komponister

Nysgjerrige stykker om jul

Andre vinterfestivaler

Gå tilbake til hovedmusikkatalog