ਅਲਲੇਵਿਲ ਏਨ ਵੈਨਿਫ ਲਸਟਿਗ - ਜੋਹਨ ਯੈਲਿਨ ਵੈਲਨਟਿਨ ਰਾਠੇਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ - ਅਗਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਿਟਾਰ ਲਈ

ਵੇਰਵਾ

ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਗੀਤ ਐਲਲੇਵੀਲ ਏਨ ਵੈਨਿਫ ਲਸਟਿਫ ਨੂੰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੋਪਰੇਨੋ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਿਟਾਰ ਲਈ ਵਿਵਸਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.