2 ਸੇਲੌਸ ਲਈ ਚੈਨਸਨ ਡੇਸ ਸਕਸੋਟੋਟਸ ਕਵੀ ਵੈਂਟੇ ਐਂਟਰੇਮੈਂਟ ਡੀ ਇਕ ਫੀਅਲੀ ਮੋਰਟਟ (ਗੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਵੇਰਵਾ

ਜੈਕਸ ਪ੍ਰੈਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਕਲ ਜੋੜੀ ਦਾ ਧੁਨੀ ਰੂਪ.
ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੋ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਸੰਤ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮੁੱਖ ਵੋਕਲ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਉਪਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ


n »¯